Maatregelen

Beleidsmatige maatregelen

Als ondernemer kunt u een aantal maatregelen nemen tegen brandstichting. Allereerst is het belangrijk om oog te hebben voor de beleidsmatige aspecten van een goed brandveiligheidsbeleid. U kunt immers de mooiste sloten op de deuren hebben, maar als ze niet worden gebruikt, zijn al uw maatregelen voor niets. In uw bedrijfsprocessen kunt u een aantal zaken structureel regelen, zodat brandstichting onderdeel wordt van een groter riskmanagementprogramma. Ook kunt u het als een op zichzelf staand proces in uw bedrijf vastleggen. Drie tips zijn van belang:

  • Zorg daarom dat (brand)veiligheid een standaard onderdeel is van uw bedrijfsprocessen. Het identificeren, analyseren, voorkomen en controleren van (nieuwe)risico’s is een cyclus die u regelmatig moet doorlopen.
  • Maak vaste draaiboeken, procedures en checklists, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van hem of haar wordt verwacht.
  • Maak binnen uw organisatie iemand verantwoordelijk voor de uitvoering van uw (brand)veiligheidsbeleid.
  • Brandveiligheidsmaatregelen zijn alleen effectief als ze ook tijdig en correct worden ingeschakeld en gecontroleerd. Een gestructureerde sluitingscontrole en effectief sleutelbeheer is daarbij essentieel. Controleer regelmatig of alle sleutels nog aanwezig zijn en vervang ze bij vermissing.
  • Zorg er ook voor dat uw medewerkers oefenen met de blusmiddelen en de veiligheidsprocedures, zodat ze als het erop aankomt weten wat ze moeten doen, waar blusmiddelen staan en hoe ze ermee moeten omgaan. De brandweer kan een training verzorgen.
  • Het voorkomen van brandstichting wordt effectiever als u samenwerkt met ondernemers in uw omgeving. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt de mogelijkheid om samen met ondernemers in uw directe omgeving structurele maatregelen treffen voor (brand)veiligheid. Lees hierover meer op de website van het Centrum Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV).

Bovengenoemde maatregelen zijn een greep uit de maatregelen die u kunt nemen. Als u precies wilt weten welke risico’s u loopt en wat u ertegen kunt doen, kunt u uw verzekeraar om advies vragen of een (brand)veiligheidsadviseur inschakelen. Download ook de brochure Brandstichting: uw zaak, die het Verbond van Verzekeraars en MKB-Nederland samen hebben uitgebracht.

Praktische maatregelen

Naast beleidsmatige aandacht kunt u maatregelen nemen op vier concrete terreinen:

  1. het bedrijfsterrein
  2. brandbare materialen
  3. het gebouw
  4. brandbestrijding

Website by Webroots