Disclaimer

Het Verbond van Verzekeraars heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld, in samenwerking met MKB-Nederland. Daarbij is veel aandacht besteed aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan het Verbond van Verzekeraars niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de aangeboden informatie.
Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Het Verbond van Verzekeraars geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kunnen hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij het Verbond van Verzekeraars en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van de website mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, verspreid of tegen vergoeding beschikbaar worden gesteld aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Verbond van Verzekeraars.

Website by Webroots

Privacy Voorkeuren

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw gegevens worden geanonimiseerd.

_ga, _gat, _gid

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website functionaliteiten werken en uw privacy en cookie voorkeuren kunnen worden opgeslagen.

gdpr

Account opheffen?

Jouw account wordt opgeheven en alle data permanent verwijderd. Weet je het zeker?