Disclaimer

Het Verbond van Verzekeraars heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld, in samenwerking met MKB-Nederland. Daarbij is veel aandacht besteed aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan het Verbond van Verzekeraars niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de aangeboden informatie.
Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Het Verbond van Verzekeraars geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kunnen hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij het Verbond van Verzekeraars en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van de website mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, verspreid of tegen vergoeding beschikbaar worden gesteld aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Verbond van Verzekeraars.

Website by Webroots