Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden kan gebruikt worden om aan te geven welke (brand)risico’s zijn verbonden aan de werkzaamheden en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. U kunt dit formulier laten invullen door de uitvoerder van de werkzaamheden.

U kunt het formulier online invullen of u kunt het formulier als PDF downloaden (en uitprinten).

Opdrachtgever werkzaamheden
Uitvoerder werkzaamheden
Uit te voeren werk
 • DD slash MM slash JJJJ
 • De toestemming is maximaal 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet voor iedere werkdag opnieuw een vergunning worden uitgeschreven.
Werkmethode
 • Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het lijmen met vluchtige stoffen waardoor een brandbare atmosfeer kan onstaan. Ook kan, bijvoorbeeld bij bewerkingen met natuurlijke oliën (bijvoorbeeld parketlakken), broei in de poetsdoek onstaan. Bewaar deze dus buiten en/of in een afgesloten onbrandaar vat.
 • Brandgevaarlijke bewerkingen in of rond een PGS-ruimte of bijvoorbeeld serverruimte kunnen worden uitgesloten. Hier mag dan alleen met koude methodes worden gewerkt.
Veiligheidsmaatregelen
  De bedrijfsbrandwacht heeft extra kennis in het onderscheiden van gevaarlijke situaties en weet hoe te handelen bij het ontstaan van brand.
Risicoinventarisatie op plaats werk
Eindcontrole
 • De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.

Nacontrole tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden
 • Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan. Daarom moet tot een uur na de afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd door de opdrachtgever.
Risicoanalyse en maatregelen
  Kan het werk buiten worden uitgevoerd? Dit levert over het algemeen veel minder risico's op. Kan het werk worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van open vuur (bijvoorbeeld een dak 'koud plakken' in plaats van branden)? Kan in plaats van een gelaste verbinding een koude verbindingsmethode worden toegepast (bijvoorbeeld met bouten)?
  Rookmelders zijn onder te verdelen in automatische melders en handbrandmelders. De automatische melders (bijvoorbeeld de bekende rookmelders aan het plafond) moeten tijdens de werkzaamheden worden uitgeschakeld om een nodeloze brandmelding te voorkomen. De handbrandmelders (die handmatig worden bediend) horen juist wel geactiveerd te blijven.
  Handel in explosiegevoelige ruimtes altijd volgens de geldende speciale veiligheidsvoorschriften. Gasexplosies kunnen ontstaan als een brandbaar gas, zoals methaan, aanwezig is.Ook dampen van vloeistoffen, zoals benzine, kunnen een explosie veroorzaken. Het wegnemen van mogelijke bronnen en een goede ventilatie zijn in deze gevallen dan ook van groot belang. Stofexplosies kunnen ontstaan als fijn vernevelde organische stoffen, zoals houtstof of melkpoeder aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de werkplek en de directe omgeving goed schoon zijn. Ook goede ventilatie is van belang.
  De aanwezigheid van een mobiele telefoon op de werkplek is raadzaam. Bij werkzaamheden op een hoog dak kan het anders veel tijd kosten om de brandweer te informeren. Geef desgewenst een intern noodnummer mee aan de uitvoerenden.
  Niet alleen op de werkplek zelf kan brand uitbreken, maar ook aan bijvoorbeeld de achterzijde van een wand waaraan wordt gewerkt. Door hitteuitstraling, doorstraling in een leiding of een hete vonk kan isolatie, stof of zwerfvuil in brand vliegen. Zorg daarom dat ook de achterzijde van werkvlakken wordt ontdaan van brandbare zaken en dat ook hier nacontrole plaatsvindt.
  Als de automatische melders op de werkplek worden uitgeschakeld, moeten deze uiteraard na de werkzaamheden weer worden ingeschakeld. Doe dit in overleg met de beheerder van de brandmeldinstallatie.
 • Minimaal aan te houden afstanden in meters:
  Snijden/Branden Lassen
  Niet brandbaar - -
  Moeilijk/slecht brandbaar 10 5
  Zeer brandbaar 15 10
Verzenden
 • U heeft de mogelijkheid om het formulier online te ondertekenen. Daarnaast ontvangt u het formulier als PDF dat u ook kunt afdrukken en ondertekenen.
 • U heeft de mogelijkheid om het formulier online te ondertekenen. Daarnaast ontvangt u het formulier als PDF dat u ook kunt afdrukken en ondertekenen.

Website by Webroots