Brandbestrijding

Brandstichting vindt vaak plaats op die momenten waarop er geen toezicht is. Effectieve maatregen moeten er dus voor zorgen dat een brand snel wordt ontdekt en ook bestreden.
Als een brand onverhoopt toch ontstaat, wees u er dan van bewust dat de brandweer zich (in eerste instantie) niet richt op het behoud van uw bedrijf, maar op het voorkomen van slachtoffers en het beperken van de schade aan de omgeving.

Draagbare blusmiddelen

 • Zorg voor draagbare blusmiddelen. Deze blusmiddelen kunnen ook in de buitenlucht worden geplaatst. Let op: ze zijn daar wel kwetsbaarder voor weer en wind en kunnen uiteraard ook weer het doelwit zijn van vandalisme.
 • Voorzie blusmiddelen buiten van een beschermkast.
 • Controleer regelmatig of de blussers nog werken.

Automatische blusinstallaties

 • Overweeg om automatische blusinstallaties aan te schaffen, zoals sprinklers, schuim- of blusgasinstallaties. Deze houden een beginnende brand onder controle en zorgen ervoor dat de brand zich niet verder uitbreidt. De kosten van aanleg en onderhoud zijn aanzienlijk, maar daar staat tegenover dat dit vrijwel de enige beveiligingsvorm is die een brand snel en effectief bestrijdt.

Bewakingscamera’s

Hoe groter de risico’s op brand, hoe omvangrijker ook de maatregelen zijn die daarbij horen. Afhankelijk van hoe groot het risico is, kunt u overwegen bewakingscamera’s (CCTV) aan te schaffen. Als u dat doet, let er dan op dat:

 • camera’s worden geplaatst op de meest kwetsbare delen van het gebouw. Dit kan zowel binnen als buiten zijn;
 • er voldoende licht (zowel overdag als ’s avonds) is bij de camera’s, zodat u gegarandeerd bent van goede beelden;
 • het zicht van de camera’s niet (per ongeluk) wordt geblokkeerd;
 • u bij controlerondes ook de werking van de camera’s meeneemt;
 • het gebruik van CCTV aan wettelijke regels is gebonden. Uw BORG-erkende installateur kan u hierover verder adviseren.

Mobiele surveillance

 • Aanvullend op de hiervoor genoemde maatregelen, kunt u overwegen zogeheten mobiele surveillance aan te vragen, die door veel beveiligingsbedrijven wordt aangeboden. Bewakers bezoeken dan een aantal keer per dag op willekeurige tijdstippen uw bedrijf. Op bedrijfsterreinen wordt een dergelijk concept soms ook collectief aangeboden, waarbij er bijvoorbeeld ook cameratoezicht plaatsvindt op toegangswegen. Overigens kunt u het bedrijf dat mobiele surveillance voor u verzorgt, ook inschakelen voor de opening- en sluitrondes van uw bedrijf of de alarmopvolging.

Permanente bewaking

 • Een aanvullende maatregel kan zijn uw bedrijf permanent te laten bewaken. Hierbij is 24 uur per dag bewakingspersoneel aanwezig in uw gebouw. Dit kunnen eigen medewerkers zijn of externe leveranciers. Indien u gebruikmaakt van externe leveranciers, stel dan bij voorkeur een vast team aan, zodat de bewakers uw bedrijf en hun opdracht goed kennen.

Bijzondere risico’s

Als uw bedrijf het doelwit van actiegroepen kan zijn, dan verdient het parkeren van (vracht)auto’s bijzondere aandacht.

 • Zorg dat alle voertuigen op geruime afstand van de gebouwen worden geparkeerd. Indien mogelijk moeten parkeerterreinen zijn afgescheiden van laad- en losinrichtingen.
 • Zorg voor een gereguleerde toegang tot het parkeerterrein, zodat onbevoegde auto’s of voetgangers daar geen toegang toe hebben.
 • Sla geen brandbare zaken op op het parkeerterrein.
 • Zorg dat vrachtwagens ongeladen geparkeerd staan. Geladen vrachtwagens zijn een gemakkelijk doelwit voor inbrekers. Als u het laden niet kunt vermijden, zorg dan dat dit zo min mogelijk voorkomt en dat de geladen vrachtwagens zo kort mogelijk open en bloot staan.

Website by Webroots