Brandbare materialen

Afvalbehandeling

  • Opslag van pallets, brandbaar afval, zwerfafval en soortelijke materialen tegen de gebouwen of onder afdaken vormen een groot risico. Ruim deze materialen (inclusief afvalcontainers en dergelijke) daarom zoveel mogelijk op. Als dat niet kan, zorg dan dat materialen ten minste tien meter van de gebouwen of afdaken worden opgeslagen. Let ook goed op wat er bij uw buren staat.
  • Als het noodzakelijk is afval op korte afstand van de gebouwen en/of afdaken op te slaan, doe dit dan in onbrandbare containers met afsluitbare deksels. De containers moeten na werktijd worden gesloten én ook worden afgesloten.
  • Controleer regelmatig of afvalcontainers niet te vol zitten.
  • Plaats afvalcontainers op een vaste plaats en zorg dat ze daar ook blijven staan.
  • Voer afval regelmatig af, zodat er niet onnodig veel opgeslagen staat.

Buitenopslag

  • Beperk opslag van brandbare goederen of materialen tot een minimum. Wellicht kan just in time levering u daarbij helpen.
  • Als buitenopslag toch noodzakelijk is, zorg dan dat dit op ten minste tien meter van gevels en/of afdaken gebeurt.

Opslag van brandbare vloeistoffen of gassen

  • Ook hier geldt: beperk de hoeveelheden opgeslagen brandbare vloeistoffen of gassen tot een minimum.
  • Zorg dat de opslag voldoet aan de PGS/CPR-normen die gelden voor brandbare vloeistoffen of gassen. Kijk ook hier naar de meest veilige positie voor opslag op uw terrein.

Portacabins en andere tijdelijke gebouwen

  • Portacabins en andere tijdelijke gebouwen hebben vaak een brandbare constructie en zijn daarom een makkelijk doelwit voor brandstichting. Zorg dus dat ze zover mogelijk van uw ‘vaste’ gebouwen worden geplaatst. Laat deze tijdelijke gebouwen verwijderen zodra u ze niet meer nodig heeft.

Website by Webroots