Het bedrijfsterrein

content_Brandjvg6-08k-gedrVerlichting

  • Brandstichters, maar ook inbrekers werken het liefst ongezien. Zorg ervoor dat uw gebouw(en) en het terrein vanaf de openbare weg en de meest kwetsbare plekken goed verlicht zijn.
  • Plaats de verlichting zo hoog mogelijk en gebruik slagvaste armaturen om vernieling te voorkomen.
  • Plaats de verlichting bij voorkeur op een tijdschakelaar en niet op bewegingsdetectoren. Die kunnen vaak gemakkelijk onklaar worden gemaakt.

Hekwerk

  • Zorg dat de terreinafscheiding zowel een psychologisch als fysiek obstakel is. Zowel de afscheiding als de deuren/poorten moeten hoog en sterk genoeg zijn om af te schrikken.
  • Schuttingen of muren verdienen niet de voorkeur als afscheiding. Beter is een ‘doorzichtige’ afscheiding die bestaat uit hekwerken.
  • Zorg dat deuren en poorten in het hekwerk aan de onderzijde geen grote openingen bevatten. Na sluitingstijd moeten ze met goede (hang)sloten worden afgesloten.
  • Voorzie hekwerken van een goede overklimbeveiliging, zoals prikkel- of schrikdraad.
  • Kijk ook goed naar de afscheiding met eventuele buren en overleg over gezamenlijke maatregelen om de (brand)veiligheid te vergroten.
  • Onderhoud hekwerken goed. Laat gaten gelijk repareren en verwijder aanplakbiljetten en begroeiing: die kunnen niet alleen als brandstof dienen, maar houden ook de daders uit het zicht. Een regelmatige inspectie is dus noodzakelijk.

Website by Webroots