Containerbrand: Hoe verklein ik de kans op een containerbrand?

Omgaan met afval

 • Gebruik niet-verplaatsbare en afsluitbare vuilcontainers.
 • Beperk de opslag van brandbare materialen zoals pallets, papier, karton, plastic of banden tot een minimum.
 • Berg dergelijke materialen zorgvuldig op, bij voorkeur binnen.
 • Is buitenopslag toch nodig? Zorg dan dat u het materiaal ten minste tien meter van een gebouw of afdak opslaat.
 • Zet geen buitenopslag tussen twee bedrijfsgebouwen in.
 • Wilt u toch afval op korte afstand van een gebouw of afdak opslaan? Gebruik dan onbrandbare containers met afsluitbare deksels. Sluit ze buiten werktijd ook echt af.
 • Voer uw afval regelmatig af, zodat uw containers nooit te vol zitten.
 • Richt voor buitenopslag en afvalcontainers een vaste plek in buiten het bereik van onbevoegden, bijvoorbeeld door een hek te plaatsen.

Opslag van brandbare vloeistoffen of gassen

 • Beperk de opslag van brandbare vloeistoffen of gassen tot een minimum.
 • Gebruik voor de opslag van deze stoffen alleen metalen afvalcontainers met deksel. Plaats deze goederen in een aparte ruimte binnen of buiten de opstal.
 • Zorg dat de opslag voldoet aan de PGS/CPR-normen.  Kijk ook naar de veiligste opslagplaats op uw terrein.

Tijdelijke gebouwen

 • Zorg dat portacabins en andere tijdelijke gebouwen zo ver mogelijk van uw ‘vaste’ gebouwen worden geplaatst. Zij hebben namelijk vaak een brandbare constructie.
 • Zorg ervoor dat tijdelijke gebouwen niet makkelijk kunnen worden verplaatst.
 • Verwijder tijdelijke gebouwen zodra u ze niet meer nodig heeft.

Organisatie

 • Maak goede afspraken over buitenopslag met medewerkers en leveranciers.
 • Maak afspraken over het tijdstip waarop de vuilnisdienst het afval komt ophalen. Zo voorkomt u dat de vuilcontainer bij uw pand een nacht onbeheerd en niet afgesloten staat.
 • Ga bij uw gemeente na of het mogelijk is gebruik te maken van ondergrondse containers.
 • Controleer elke dag of de containers afgesloten zijn en niet tegen gebouwen aan staan.
 • Let erop dat uw buren zich ook aan deze tips houden en spreek hen erop aan als ze dat niet doen.
 • Tot slot: laat u adviseren door uw verzekeringsadviseur, uw verzekeraar of de brandweer, zodat u concrete afspraken kunt maken over buitenopslag, toegespitst op uw situatie.

Website by Webroots